Chief Spirit Master ปรมาจารย์จิตวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ ซับไทย ตอนที่ 1-15 [อนิเมะ อนิเมะจีน ซับไทย]

Chief Spirit Master ปรมาจารย์จิตวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่

ปรมาจารย์จิตวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่  ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของจีน (ดินแดนศักดิ์สิทธิ์) สิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่มีวิญญาณและอัจฉริยะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เรียกตัวเองว่าเป็น Spirit Master Shi Dali ตื่นขึ้นมาหลังจากถูกปิดผนึกเป็นเวลา 100 ปีเขาได้พบกับ Jiuwei Tianhu เพื่อนของโลกคู่ขนานร่วมกันออกเดินทางสู่ Spirit Master ความลึกลับของชีวิตในอดีตและปกป้องโลก

[watch file=”http://cdn.tongmuan.com/anime/Chief Spirit Master/Chief Spirit Master 11.mp4,https://www.fembed.com/v/6768gi0w7lzxze8″ title=”ปรมาจารย์จิตวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ ซับไทย ตอนที่ 11″] [watch file=”http://cdn.tongmuan.com/anime/Chief Spirit Master/Chief Spirit Master 12.mp4,https://www.fembed.com/v/7d7g1agl-wyd8pg” title=”ปรมาจารย์จิตวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ ซับไทย ตอนที่ 12″] [watch file=”http://cdn.tongmuan.com/anime/Chief Spirit Master/Chief Spirit Master 13.mp4,https://www.fembed.com/v/rg621hegq0jw3rw” title=”ปรมาจารย์จิตวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ ซับไทย ตอนที่ 13″] [watch file=”http://cdn.tongmuan.com/anime/Chief Spirit Master/Chief Spirit Master 14.mp4,https://www.fembed.com/v/564xgadj3pgqnq4″ title=”ปรมาจารย์จิตวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ ซับไทย ตอนที่ 14″] [watch file=”http://cdn.tongmuan.com/anime/Chief Spirit Master/Chief Spirit Master 15.mp4,https://www.fembed.com/v/lgyrqhnjm-y2l0-” title=”ปรมาจารย์จิตวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ ซับไทย ตอนที่ 15″]