Wei Wo Du Shen ข้าคือเทพเจ้าองค์สุดท้าย ตอนที่ 1-30 ซับไทย ยังไม่จบ [อนิเมะ อนิเมะจีน ซับไทย]

Wei Wo Du Shen ข้าคือเทพเจ้าองค์สุดท้าย

เรื่องย่อ ข้าคือเทพเจ้าองค์สุดท้าย เรื่องราวขององครักษ์ห่าวหยู พระเอกหน้าตาหล่อผู้มีหน้าที่ปกป้ององค์หญิงสาวสวย มีเรื่องราวมากมาย